Oxford Research har foretaget en analyse af danske virksomheders erfaringer med at deltage i EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020.

Analysen, som spiller ind i Uddannelses- og Forskningsministeriets handleplan for dansk deltagelse i Horizon 2020, har bl.a. gjort os klogere på, hvilke virksomheder der deltager i Horizon 2020 og hvad der kendetegner de mest erfarne af dem.

De erfarne virksomheder i Horizon 2020 er bl.a. kendetegnet ved, at de arbejder langsigtet og strategisk med forskning og udvikling, og at de gør brug af ekstern konsulenthjælp til ansøgningen samt bruger de muligheder, der er i rådgivningssystemet. Herudover viser analysen, at 80 pct. af de deltagende virksomheder er meget tilfredse eller tilfredse med at deltage i Horizon 2020, og at 85 pct. af de erfarne virksomheder har mod på at søge yderligere finansiering i EU’s kommende Horizon Europe program.

Se alle rapporter →