Kim Møller, der er grundlægger og bestyrelsesformand for Oxford Research, kan nu tilføje endnu en vigtig post til sit arbejde: formand for Fonden for Sociale Investeringer.

Fondens vision er at sikre bedre forhold for udsatte grupper ved at hjælpe stat, region og kommuner med at løse velfærdsudfordringer gennem sociale programmer og tiltag. Her sidder Kim Møller med en stor indsigt fra 25 års arbejde med erhvervs- og velfærdsudvikling.

Da Kim grundlagde Oxford Research i 1995 var det netop for at skabe viden, der kunne gøre en positiv forskel i de nordiske samfundsmodeller. Og dét mål har ikke ændret sig siden.

Kim glæder sig til at løfte et område, som han mener, er en nødvendig udvikling i vores velfærdssamfund:

”Sociale investeringer er en nødvendig og fornuftig videreudvikling af den nordiske velfærdsmodel,” siger Kim Møller.

”Ligesom introduktionen af Virksomhedernes Sociale Ansvar var det for 20 år siden, er sociale investeringer et vigtigt supplement til det offentliges løsning af samfundets velfærdsopgaver. Derfor er det vigtigt, at Oxford Research kan bidrage med indsigt og viden – også på dette område.”

Og netop sociale investeringer er ét af Oxford Researchs fokusområder. Med fokus på forebyggende og skræddersyede løsninger til den enkelte går Oxford Research forrest i rådgivningen om sociale investeringer, der kan løfte velfærdsindsatsen og skabe en positiv forskel for borgeren. Læs mere om vores arbejde med sociale investeringer her.