COVID-19 epidemien og den sundhedsmæssige nedlukning af det danske samfund har sendt Danmark ud i en økonomisk krise. Meget tyder på, at der ikke bare vil være tale om en kortvarig eller regional krise, men om en langvarig og global recession. Omfanget af krisen og dens effekter på længere sigt nødvendiggør en indsats over for virksomheder og beskæftigelse, som rækker ud over de nationale hjælpepakker og længere ind i fremtiden.

Henover sommeren har vi arbejdet på en analyse, som skaber et overblik over nedlukningens effekter i Region Sjælland og betydningen for virksomheder, vækst og beskæftigelse.

I Region Sjælland har mere end 20.000 personer været på lønkompensationsordninger – særligt inden for oplevelseserhvervene (hoteller og restauranter) og inden for detailhandlen. Dertil kommer, at ca. 7000 flere har tilmeldt sig som ledige i den periode, hvor nedlukningen var værst.

Men der er også langvarige effekter på medarbejdere og forbrugeres adfærd, som analysen giver et første bud på. Forbrugerne har nemlig været tvunget ud i digitale indkøb, mens medarbejdere har deltaget i digitale møder og fjernarbejde som aldrig før. Det har givet nye vaner, og vi vender formodentlig ikke tilbage til de gamle vaner i fuldt omfang. Dermed har mange virksomheder og butikker også fået et blik ind i en digital fremtid, de ikke er en del af – med mindre de altså allerede nu kommer i gang med den digitale omstilling.

Er du interesseret i at læse mere om analysen, kan du finde den her

Har du spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Jeppe Høst