Hvordan har Corona-nedlukningen påvirket virksomheder og beskæftigelse i Region Sjælland? Analysen samler viden omkring udviklingen i beskæftigelse og virksomhedernes omsætning suppleret med perspektiver fra branche- og erhvervsaktører.

Samlet set giver analysen et bud på både de akutte og længerevarende effekter af Corona-nedlukningen. Det er især serviceerhvervene, herunder særligt oplevelseserhvervene og detailhandel som har været hårdest ramt. Analysen viser, at industrisammensætningen samt den mindre grad af international turisme har været en fordel under nedlukningen, mens at Region Sjællands forholdsvist store bygge- og anlægsbrancher frygter for de langsigtede virkninger af den globale krise.

Samtidig peger analysen også på nye tendenser. For mens mange virksomheder og ansatte har været negativt ramt, så har nedlukningen også tvunget andre til at udvikle deres digitale forretningsformer og kompetencer. Nedlukningen har på den måde givet et indblik i nær fremtid, hvor den digitale side af forretning bliver afgørende. På den baggrund giver analysen en række bud på indsatsområder og konkrete tiltag, som kan hjælpe Region Sjælland og de udsatte brancher tilbage på det rette udviklingsspor.

Se alle rapporter →