I en netop offentliggjort rapport for Den Sociale Investeringsfond kortlægger Oxford Research og Realize markedet for sociale investeringer i Danmark og peger på centrale barrierer og potentialer for at udvikle markedet. Rapporten, der bygger på et omfattende datagrundlag, tilvejebringer den første reelle måling af markedet for sociale investeringer i Danmark.

Den Sociale Investeringsfond har netop udgivet den første undersøgelse af markedet for sociale investeringer i Danmark. Rapporten, der er lavet af Oxford Research og Realize, viser, at der er stor interesse for sociale investeringsprogrammer både hos myndigheder, leverandører og investorer. Samtidig viser undersøgelsen, at markedet stadig er i sin spæde opstart, det afspejles bl.a. i en stor efterspørgsel efter mere konkret viden om, hvad der skal til for at udvikle og implementere investeringsprogrammerne.

Blandt de vigtigste konklusioner er, at øget viden og kompetencer er afgørende for, at aktørerne i markedet kan tage det næste skridt med sociale investeringer, og at aktørerne afventer hinanden. Der mangler praksisviden og større kendskab til relevante investeringscases, og der efterspørges større klarhed omkring de juridiske rammer.

Administrerende direktør i Oxford Research, Emil Herskind, siger:

«Vi kan se i analysen, at der mangler helt konkret praksisviden blandt aktørerne, fx i forhold til at udforme kontrakter, dokumentere effekter og håndtere indsatser og risici. Vi konkluderer bl.a., at for at aktørerne bliver i stand til at tage de næste skridt i arbejdet med at implementere sociale investeringer i praksis, er det vigtigt at komme i gang med at lave prototyper på sociale investeringsprogrammer, styrke netværkene mellem interesserede aktører, samt at støtte både myndigheder, civilsamfund, velfærdsleverandører og investorer med at iværksætte og implementere sociale investeringsprogrammer.»

Med en stor interesse og politisk opbakning fra et bredt flertal i Folketinget i ryggen, står Den Sociale Investeringsfond over for en meget stor modningsopgave i forhold til at skabe et marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark.

Med nærværende rapport er det tydeligt, at der fortsat er et stykke vej igen i forhold til at etablere et reelt marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark. Rapporten fra Oxford Research og Realize giver således Den Sociale Investeringsfond et overblik over markedsudviklingen og peger desuden på tre centrale fokus- og indsatsområder, som skal adresseres for at udvikle og modne det danske marked for sociale investeringsprogrammer.

Læs rapporten her

Har du yderligere spørgsmål til vores rapport for Den Sociale Investeringsfond, er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Anders Gøgsig Randrup