Corona-krisen, som lige nu hærger i Danmark og resten af verden, giver anledning til at gentænke forhold som livskvalitet, arbejde og samfundets økonomi.

I Oxford Research arbejder vi i øjeblikket med ovenstående tre emner, der manifesterer sig i forskellige projekter (du kan læse om projekterne enkeltvist herunder).

Corona-krisens effekter på folks livskvalitet og arbejde i Europa
Udbruddet af Corona har vidtrækkende effekter på folks livskvalitet og arbejde i Europa m.m. For at indsamle information om de ændringer og indvirkninger, der sker under denne pandemi, har Eurofound lanceret en spørgeskemaundersøgelse med titlen “Living, Working and COVID-19”.

Spørgeskemaet tager ca. 10 minutter at besvare. Du kan deltage i undersøgelsen ved at klikke på nedenstående link:

Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og livskvalitet under Corona-krisen

Oxford Research er nationale korrespondenter for Eurofound og har bl.a. hjulpet dem med at kortlægge nationale støtteordninger til erhvervslivet i lyset af Corona-krisen.

Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde for Eurofound, er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Anders Randrup

De økonomiske effekter af Corona-krisen i Region Sjælland
Den midlertidige og delvise nedlukning af det danske samfund har sendt Danmark ind i en akut økonomisk krise. Omfanget af krisen og dens akutte effekter nødvendiggør en hurtig og særlig indsats over for virksomheder og beskæftigelsen samtidig med, at usikkerheden om krisens eksakte karakter, varighed og dybde gør det svært at forudsige, hvilke tiltag der er de rette på længere sigt.

En ny undersøgelse fra Oxford Research skal være med til at estimere de økonomiske effekter af Corona-krisen i Region Sjælland. Herudover skal vores arbejde bidrage til at tydeliggøre, hvilke initiativer der er efterspurgt her og nu blandt virksomheder, samt, sandsynliggøre hvilke initiativer, der på lang sigt vil være mest gavnlige for Region Sjælland. Vores analyse skal munde ud i en række forskellige fremtidsscenarier og vurdere hvilke tiltag og handlingspunkter, som i hvert scenarie bedst kan afbøde og understøtte erhvervsliv samt beskæftigelse.

Er du interesseret i at høre mere om vores projekt omkring de økonomiske effekter af Corona-krisen i Region Sjælland, er du velkommen til at kontakte chefanalytiker Jakob Falk

Betydningen af fjernarbejde
I disse dage er rigtig mange ansatte blevet bedt om at arbejde hjemmefra for at begrænse risikoen for Corona-smitte. Det påvirker både vores arbejdsmiljø og hjemmemiljø på mange måder. Her kan en ny tværnordisk undersøgelse fra Oxford Research, som udarbejdes på vegne af Nordisk Ministerråd, være med til at vise, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø for ansatte, der arbejder hjemmefra.

Undersøgelsen skal samle op på den viden, der allerede eksisterer om arbejdsmiljøet for personer med fjernarbejde og kortlægge de nordiske landes regler og praksis med at føre tilsyn med arbejdsmiljøet. Herudover skal vi undersøge de forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet ud fra dybdegående casestudier på nordiske arbejdspladser.

Undersøgelsen afsluttes i september 2020.

Læs mere om undersøgelsen

Er du interesseret i yderligere viden om vores undersøgelse for Nordisk Ministerråd, er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Anders Randrup