Vi opfatter det som regel som en fordel, at kunne arbejde hjemmefra, fremfor på arbejdspladsen. Forskning peger imidlertid på, at det ikke altid er en fordel for ens arbejdsmiljø at arbejde hjemmefra. En ny tværnordisk undersøgelse fra Oxford Research skal vise, hvordan man kan sikre et godt arbejdsmiljø, for ansatte der arbejder hjemmefra.

Nordisk Ministerråd har bevilget midler til en tværnordisk undersøgelse af betydningen af fjernarbejde. Fjernarbejde er arbejde der foretages væk fra arbejdspladsen og uden der er ledere eller kollegaer til stede. Fjernarbejde kan foretages i eget hjem eller i et af virksomhedens kontorer. Det ses i mange brancher, men er særligt udbredt i IT-branchen.

Vi synes forholdene omkring fjernarbejde er spændende at dykke ned i. Dels fordi vi forventer, at der vil ske en stigning af antallet af personer der udfører fjernarbejde. Dels fordi, arbejdsmiljøet for folk med fjernarbejde er et underbelyst område. (Analytiker Anders Randrup)

Undersøgelsen samler op på den viden, der allerede eksisterer om arbejdsmiljøet for personer med fjernarbejde og kortlægge de nordiske landes regler og praksis med at føre tilsyn med arbejdsmiljøet samt undersøge de forhold der har betydning for arbejdsmiljøet ud fra dybdegående casestudier på nordiske arbejdspladser.

Undersøgelsen afsluttes i september 2020 og skal give de nordiske lande konkrete input til, hvordan myndigheder og arbejdsmarkedets parter kan sikre et godt arbejdsmiljø for ansatte med fjernarbejde.

Oxford Research i Danmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med FAOS – Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier på Københavns Universitet og Oxford Researchs selskaber i Norge, Sverige og Finland. Hos Oxford Research ser vi frem til arbejdet:

Vi er glade for at kunne være med til at sætte fokus på arbejdsmiljøet for en gruppe som normalt bliver overset. Ved at bruge vores nordiske netværk er det vores håb, at vi kan hjælpe myndigheder og arbejdsmarkedets parter med at blive klogere på, hvordan vi fremover sikrer at alle i norden har et godt arbejdsmiljø, uanset hvor de udfører deres arbejde. (Senioranalytiker Tobias Bühring)

Kontaktperson
Senioranalytiker, Anders Randrup