Team

Anders Gøgsig Randrup

Senioranalytiker

+45 31 47 14 55

ara@oxfordresearch.dk
Som senioranalytiker er Anders specialiseret i erhvervs- og regionaludvikling med flere års erfaring i at gennemføre analyser og evalueringer. Anders har opbygget stor faglig viden om arbejdsmarkedet, uddannelses- og kompetenceområdet samt erhvervslivets forsknings- og innovationsaktiviteter herunder samspillet mellem vidensinstitutioner, klynger og erhvervsfremmeaktører. Med afsæt i viden og indsigt fra det analytiske arbejde er Anders en dygtig formidler og facilitator i strategiske beslutnings- og udviklingsprocesser for offentlige og private kunder. Anders mestrer desuden både kvalitative og kvantitative metoder med alt fra observationsstudier og dybdeinterview til spørgeskemaundersøgelser og registerbaserede analyser.