Team

Anders Gøgsig Randrup

Analytiker

+45 31 47 14 55

ara@oxfordresearch.dk
Anders arbejder som analytiker i Oxford Research og har erfaring med erhvervs- og regionaludvikling, innovations- og forskningspolitik samt uddannelse, kompetence- og beskæftigelsesområdet. Anders har gennemført en række af analyser og evalueringer inden for disse områder. Med en kandidat i samfundsvidenskab (cand.scient.adm) med speciale evidensbaseret politikudvikling er Anders en stærk analytiker med erfaring i forskellige analyse- og evalueringsdesigns samt kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder. Tidligere har Anders beskæftiget sig med regionaludvikling, forskning og innovation for Norddanmarks EU-kontor i Bruxelles.