Ny rapport viser, at danske virksomheder tilegner sig både ny viden, får udviklet nye produkter og styrket deres internationalisering, når de deltager i EU’s program for forskning og innovation Horizon 2020.

Oxford Research har foretaget en analyse af danske virksomheders aktive deltagelse i forsknings- og innovationsprojekter. Vores konklusion er at deltagelsen styrker deres vidensniveau og konkurrenceevne. For at kunne understøtte dansk deltagelse i det nuværende Horizon 2020 og det kommende forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe har Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) fået udarbejdet en analyse baseret på virksomhedsdata og erfaringer fra de danske virksomheder, der foreløbigt har deltaget i Horizon 2020.

Rapporten peger på, at cirka 80 % af de danske virksomhedsdeltagere i analysen er tilfredse eller meget tilfredse med at deltage i Horizon 2020-projekter. Analysen viser også, at det er virksomheder i hele landet, som gør brug af Horizon 2020 til at styrke deres virksomhed, og at små og mellemstore virksomheder udgør cirka 80 % af de danske virksomheder i Horizon 2020.

Derudover viser analysen også, at EU-programmet ikke kun er relevant for store forskningsintensive virksomheder. Horizon 2020 er også et relevant program for de mere traditionelle danske produktionsvirksomheder, der kun i begrænset omfang har arbejdet med forskning og innovation. De benytter programmet, hvis de har en god og innovativ idé og har brug for finansiering til at føre den ud i livet. 

Sidst men ikke mindst viser analysen, at 85 % af de erfarne virksomheder har mod på at søge yderligere finansiering fra Horizon 2020’s efterfølger Horizon Europe, der starter i 2021. Virksomhederne peger desuden på, at ekstern hjælp fra offentlige rådgivere og private konsulenter er vigtigt for at lykkes med ansøgningen.

Læs rapporten her