I flere EU-lande ved vi forholdsvist meget om ofre for vold i nære relationer, i nogle lande ved vi også noget om udøvere, men generelt ved vi ikke rigtigt noget om vidnerne – hvad får vidner til at handle, og hvilke situationer foregår det oftest i?

Oxford Research gennemfører i samarbejde med RAND Europe en undersøgelse af hvilke faktorer, der fremmer, at folk som bevidner vold i nære relationer, går til de relevante myndigheder, samt hvilke situationer og steder, det oftest forekommer. Undersøgelsen gennemføres for Det Europæiske Institut for Ligestilling (EIGE) i 2019 – 2020.

Som del af undersøgelsen skal vi gennemføre dybdegående kvalitativ forskning i fire udvalgte medlemsstater, herunder Danmark, Frankrig, Tyskland og Portugal. Som del af dette arbejde interviewer vi vidner, professionelle, som arbejder med vidner samt potentielle vidner.

Udover identifikation af specifikke faktorer og situationer bidrager undersøgelsen med indsigt i tilgængelige data vedrørende national politik, lovgivning og forskning samt udviklingen i rapportering fra vidner i medlemsstaterne.

Med udgangspunkt i undersøgelsen skal der opstilles henstillinger til medlemsstaterne om, hvordan man kan gøre det lettere for vidner at rapportere om vold i nære relationer.

Vi glæder os til at gennemføre denne undersøgelse på et område, hvor det eksisterende vidensgrundlag er begrænset.

Kontaktpersoner
Senioranalytiker Clara Ellegaard
Chefanalytiker Nete Niss