Team

Clara Emilie Ellegaard

Chefanalytiker

+45 20 99 08 06

cee@oxfordresearch.dk
Clara Emilie Ellegaard er chefanalytiker ved Oxford Research. Her udarbejder hun evalueringer, undersøgelser og kortlægninger på de velfærdspolitiske områder, herunder ligestilling, uddannelse, integration, udsatte børn og unge samt frivillighed for en lang række kunder. Qua disse erfaringer samt sin uddannelsesbaggrund som cand.scient.adm og sociolog er Clara særdeles velfunderet i kvalitative såvel som kvantitative metoder og har gedigne erfaringer med at tilrettelægge og gennemføre dataindsamling blandt alsidige målgrupper, herunder børn, unge og fagfolk. Hun besidder desuden et skarpt analytisk blik, som gør hende i stand til at formidle komplekse sammenhænge i et let fremkommeligt og inspirerende sprog.