Oxford Research, Vordingborg Erhverv og Business Lolland-Falster afholdt d. 29. april 2019 en temadag i Økolariet i Vejle med faglige oplæg og mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration samt nye vinkler på at tiltrække, fastholde og opkvalificere arbejdskraften i yderområderne.

Arrangementet var rettet mod kommunale aktører med hands-on erfaring og hovedformålet var at udveksle erfaringer mellem deltagerne samt at få inspiration udefra.

Dagen bød blandt andet på to ekspertoplæg fra hhv.

  • Helle Nørgaard fra SBi som har forsket i bosætning og befolkningsudvikling i landets yderområder.
  • Finn Sommer fra RUC som bl.a. delte erfaringerne fra et samarbejdsprojekt mellem danske og tyske produktionsskoler i forhold til mobilitet og kompetenceudvikling.

Der blev i løbet af dagen holdt to temadiskussioner, hvor den første temadiskussion omhandlede forankring af indsatser i kommune, virksomheder og hos andre aktører. Her havde vi fokus på følgende punkter:

  • Hvordan får man virksomhederne, brancheorganisationer og arbejdsgiverorganisationer med om bord, fx i forbindelse med medfinansiering, samarbejder, oprettelse af fleksible arbejdsansættelser?
  • Hvordan sikrer man den kommunale forankring af indsatserne? Både hos ledelsen/politikerne og på tværs af relevante enheder og forvaltninger i kommunen?

Den anden temadiskussion havde fokus på ”hands-on” erfaringer, hvor deltagerene var inddelt i grupper. Her var der fokus på:

  • Bosætning: Hvad er de gode erfaringer med hensyn til tilflytternetværk, unge, ældre, udlændinge, deltagelse i messer og informationsmøder, ægtefællejob, tilflytterboliger, velkomstpakker, osv.
  • Arbejdsmarked: Hvad er de gode erfaringer med hensyn til re-branding af erhvervsuddannelser, højtuddannet arbejdskraft, arbejdet med at sænke frafald på uddannelser, samarbejde med virksomheder om opkvalificering og uddannelse, skabe rumlighed for personer ”på kanten af arbejdsmarkedet”, erfaringer med små virksomheder, udenlandsk arbejdskraft, osv.

Temadagen blev afholdt som et led i et formidlingsprojekt støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje. I projektet vil vi indsamle og udbrede viden om tiltrækning, fastholdelse og beskæftigelsesinitiativer, der sigter mod at imødekomme fremtidens arbejdsmarkedsudfordringer i danske yder- og landkommuner.

Kontaktperson
Senioranalytiker, Jeppe Høst