Team

Jeppe Høst

Senioranalytiker

+45 29 16 16 48

jho@oxfordresearch.dk
Som senioranalytiker er Jeppe specialiseret i erhvervs- og regionaludvikling med mange års erfaring inden for både de praktiske, strategiske og forskningsmæssige aspekter af by- og landdistriktsudvikling. Jeppe har undervist og forsket i politisk planlægning med fokus på, hvordan sociale relationer og kulturelle værdier påvirkes af politiske reguleringer og omvendt. Tidligere har Jeppe desuden arbejdet med, hvordan markedsbaserede forvaltningsformer har påvirket fiskeriet i Norden. Med en ph.d.-grad har Jeppe indgående indsigt i både projekt- og forskningsledelse såvel som en dyb teoretisk forståelse af nutidige samfundsmæssige forandringer.