Oxford Research har, sammen med Rambøll, i perioden april-juni 2018 lavet en analyse af tværgående koncepter inden for naturformidling, aktiviteter og faciliteter i danske pilotnaturparker og naturparker.  

Rapporten skal give Friluftsrådet et grundlag for rådets og parkernes videre arbejde med at udvikle naturparkerne, herunder give inspiration til koncept- og projektudvikling i de parkbaserede naturområder både i parkerne selv, i Friluftsrådet og til en bredere kreds af interessenter.

Anbefalinger:

  • Mulighed for udlån af grej
  • Bemandede formidlingsstationer
  • Samarbejde med og brug af frivillige
  • Brug af nye medier
  • Nationale events og koncepter
  • Lokale events

Læs nærmere om disse anbefalinger i rapporten