Siden 2014 har danske kommuner haft mulighed for at få certificeret velafgrænsede natur- og kulturlandskaber som en del af mærkningsordningen Danske Naturparker. Denne analyse skal dels give et systematisk overblik over afprøvede koncepter i de danske naturparker og pilotnaturparker inden for naturformidling, aktiviteter og faciliteter, dels foretage en vurdering af koncepterne og give begrundede anbefalinger og prioriteringer om koncepter, der med fordel kan udbredes til andre.

Analysen er gennemført af Oxford Research og Rambøll i perioden april-juni 2018 og skal give Friluftsrådet et grundlag for rådets og parkernes videre arbejde med at udvikle naturparkerne, herunder give inspiration til koncept- og projektudvikling i de parkbaserede naturområder både i parkerne selv, i Friluftsrådet og til en bredere kreds af interessenter.

Analysen tager udgangspunkt i en kortlægning, der har form af et sorterbart Excel-ark indeholdende kortfattede oplysninger om alle de naturformidlingskoncepter, som kunne findes. Denne er suppleret af nærværende tværgående analyse og vurdering af koncepterne inkl. anbefalinger og prioritering af koncepter, der med fordel kan udbredes. Analysen hviler på en række cases og eksempler, hvor cases er de mest udførligt beskrevne, og eksemplerne er variationer af samme type koncept. Mere konkret er case og eksempler systematiseret efter følgende tre niveauer: 1) basis – ”det alle naturparker har eller skal have”; 2) koncepter, der ligger udover basis; 3) målgruppespecifikke koncepter.

Vores kortlægning viser, at der er gang i mange spændende naturformidlingskoncepter i de danske naturparker. Mange af naturparkerne har kun kort tid på bagen og prøver sig i disse år frem med konceptudvikling, netværksskabelse, dialog med lodsejere, private erhvervsdrivende, frivillige mv. samt ekstern kommunikation og branding. Omvendt har en del af naturparkerne været i gang i mange år, før de blev certificerede, og har stor erfaring i naturformidlingskoncepter, har et stort netværk af frivillige tilknyttet, gode fysiske faciliteter mv. Det har således været forholdsvis nemt for parkerne at indoptage Danske Naturparker-brandet og bruge dette til at løfte de eksisterende faciliteter og aktiviteter op på et nyt niveau, men dog stadig med nogenlunde de samme ressourcer. Det betyder dog samlet set, at mange af naturformidlingskoncepterne fortsat er på et udviklingsstadie, og det har betydning for antallet af velafprøvede koncepter, vi kan præsentere i denne analyse, og viden om koncepternes driftsøkonomi, effekter osv. på længere sigt.

Læs nærmere om følgene anbefalinger i rapporten:

  • Mulighed for udlån af grej
  • Bemandede formidlingsstationer
  • Samarbejde med og brug af frivillige
  • Brug af nye medier
  • Nationale events og koncepter
  • Lokale events

 

Se alle rapporter →