Voldsforebyggende metode i botilbud viser positive resultater. Ni botilbud og et forsorgshjem har gennem de seneste tre år implementereret brugen af Mestringsskemaet i kombination med Brøset Violence Checklist (BVC).

Evalueringen viser, at indsatsen har bidraget til en styrket fælles faglig refleksion og praksis samt tilgang til risikovurdering. Gennem de tre år, er antallet af voldsepisoder i de deltagende botilbud og forsorgshjem faldet.

Oxford Research har gennemført evalueringen i samarbejde med PwC og CBS.

Rapporten kan downloades her: Slutevaluering af ‘Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud’

Du kan læse Socialstyrelsens nyhed om evalueringen: Socialstyrelsens nyhed – Gode resultater af styrket indsats mod vold på botilbud