Oxford Research har i samarbejde med PwC og CBS udarbejdet en evaluering af indsatsen "Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud". Formålet med evalueringen er at svare på, om indsatsen virker, i hvor høj grad den er implementeret efter forskrifterne, samt hvad det koster at implementere og drifte den.

Evalueringen viser, at indsatsen har bidraget til en styrket fælles faglig refleksion og praksis samt tilgang til risikovurdering. Gennem de tre år, er antallet af voldsepisoder i de deltagende botilbud og forsorgshjem faldet.

Se alle rapporter →