Oxford Research har, for Region Syddanmark, foretaget en afdækning af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med hyperscale-datacentre i Vestdanmark.

Analysen kan læses i sin helhed her: https://oxfordresearch.dk/publications/afdaekning-af-de-erhvervs-og-innovationsmaessige-potentialer-forbundet-med-etable-ringen-af-hyperscale-datacentre-i-vestdanmark/

På baggrund af analysen har Oxford Research har udarbejdet en række specifikke anbefalinger til, hvad Region Syddanmark på den kortere bane særligt bør fokusere på for at realisere potentialerne:

  • Samle aktørerne. Vi anbefaler at regionen sikrer, at de væsentligste aktører på området løbende samles. Dels for at sikre en mere koordineret tilgang til og dialog med datacentrene, dels for at sikre løbende videns- og erfaringsudveksling. Et erfarings- og vidensudvekslingsforum kan godt ske i regi af eksisterende aktører som Datacenter Industrien. Forummet bør dog som minimum sikre deltagelse af de relevante kommuner, da de pt. er tættest på datacentrene. Til forummet kan der løbende kobles regionale og lokale uddannelses- og vidensinstitutioner, forsyningsselskaber, klynger, virksomheder m.v. alt afhængigt af, hvilke temaer og eventuelle indsatser der drøftes. Et første fælles fokus kunne eksempelvis være genanvendelse af overskudsvarme, som er noget der både ses nærmere på hos Facebook i Odense og Apple i Viborg.
  • Sikre løbende overvågning af arbejdskraft- og kompetencebehovet i relation til datacentrene i samarbejde mellem region, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd, og repræsentanter for de relevante uddannelsesinstitutioner. Overvågningen af arbejdskraft- og kompetencebehovet kan også være en delopgave for et bredere forum jf. ovenstående anbefaling.
    Undersøge og evt. understøtte mulighederne for yderligere projekter inden for genanvendelse af overskudsvarme og for yderligere midler til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, samt til erfarings- og vidensoverførsel mellem involverede aktører. Det er inden for overskudsvarme, at nogle af de største innovations- og synergipotentialer umiddelbart ser ud til at ligge.
  • Igangsætte et feasibility-studie af potentialer og muligheder for at etablere et testcenter i Danmark. Studiet bør klarlægge de reelle og mere præcise behov ved at etablere et test- og demonstrationscenter og bør ligeledes se nærmere på finasieringsbehov, finansierings- og forretningsmodeller samt opbakning, interesse og betalingsvillighed fra relevante virksomheder og vi-densinstitutioner.
  • Indlede en nærmere dialog med de regionale uddannelsesinstitutioner om, hvordan interessen for STEM-uddannelser kan øges, herunder særligt hvordan potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre kan udnyttes – eksempelvis ved at opbygge samarbejder med data-centrene om studiebesøg, case-opgaver, gæsteundervisning m.v.
  • Undersøge muligheden for at række ud til tyske regionaludviklings- og erhvervsfremme-aktører. Baggrunden for den anbefaling er dels at tyske aktører umiddelbart er interesserede i at lære mere om udviklingen og potentialerne i Danmark i relation til de store datacentre, dels at vi fra tidligere analyser ved, at der også i Nordtyskland bl.a. er stærke kompetencer inden for industriel elektronik og energieffektive teknologier. Regionen kan derfor med fordel række ud til tyske regional- og erhvervsudviklingsaktører. De har i første omgang behov for mere viden om, hvad der sker inden for datacenterområdet i Danmark, hvilke potentialer der er samt hvilke aktører der arbejder inden for feltet.

Vil du høre mere om analysen og vores anbefalinger i forbindelse med etablering af datacentre, kan du kontakte administrerende direktør Jakob Stoumann på jas@oxfordresearch.dk eller +45 24 47 59 27