Afprøvningen af træningsprogram for plejeforældre er blevet evalueret af Oxford Research i samarbejde med PwC og CBS/CEBR. Resultaterne af evalueringen leder nu til fortsættelse af træningsprogrammet.

KEEP er et amerikanskudviklet program, der skal styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørn. Amerikanske og engelske studier har før vist, at KEEP har en positiv effekt på plejebørns adfærd og trivsel. En evaluering af programmet i dansk sammenhæng viser bl.a, at de plejeforældre, der har været med til at afprøve KEEP, er meget positive overfor konceptet og oplever, at de har fået færre udfordringer med at håndtere deres plejebørns problemadfærd.

Hvad er KEEP?
Den grundlæggende tanke i KEEP er at hjælpe plejeforældre med at fremme deres plejebørns positive adfærd. Basis i programmet er et gruppeforløb over 16 sessioner. Kompetenceudviklingen sker via forløb, hvor der er vægt på facilitering fremfor undervisning og på handling fremfor teori.

Socialstyrelsen har siden 2015 afprøvet programmet i samarbejde med en række kommuner og organisationer. Oxford Research har sammen med PwC og CBS/CEBR stået for den afsluttende evaluering, der overordnet viser, at deltagerne har været tilfredse med implementeringen.

De plejeforældre, der har været igennem KEEP, oplever børnenes udfordringer som mindre stressende. De fremhæver bl.a., at programmets redskaber og tilgange kan skabe bedre strukturer og rammer for dagen, hvilket skaber mere ro og overskud i dagligdagen for både plejeforældre og børn.

Plejeforældrene vurderer, at KEEP forløbet har afhjulpet problemadfærd hos deres plejebørn. Der har ved en effektmåling af et mindre udsnit af de deltagende plejebørn (43) dog ikke kunnet påvises signifikante ændringer i børnenes psykiske trivsel og funktion i forhold til en kontrolgruppe, eventuelt pga. for spinkelt datagrundlag.

Implementeringen af KEEP fortsætter i 2018
I afprøvningsperioden er KEEP blevet afprøvet og implementeret i Varde, Odense, Herning, Lolland og Slagelse kommuner samt konsulenthuset FABU og fonden VITA. Fra 2015 til 2018 har i alt 284 plejefamilier deltaget i afprøvningen. Varde, Herning, Lolland og Slagelse kommuner fortsætter sammen med FABU med at forankre indsatsen i 2018.

Afprøvningen af KEEP er en del af forebyggelsespakken ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”, som bl.a. har skullet fremme udsatte børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem øget brug af forebyggende indsatser.

Læs mere om vores evaluering her 

Download rapporten her