Oxford Research har i et konsortium med CEBR (CBS) og PwC udarbejdet en slutevaluering af forældretræningsprogrammet "Keeping Foster Parents Trained and Supported" (KEEP) på vegne af Socialstyrelsen.

Der er gennemført en række amerikanske og engelske studier, der viser, at KEEP styrker plejeforældres kompetencer og har en positiv effekt på plejebørns adfærd og trivsel. Dette er effektstudier baseret på store populationer med randomiserede designs, hvilket giver en stærk udsagnskraft. Baseret på den viden er KEEP siden 2015 blevet afprøvet i Danmark i fem kommuner og to organisationer, hvor 84 plejefamilier har deltaget. Nærværende evaluering er slutevalueringen.

Formålet med slutevalueringen er primært at undersøge:

  1. Hvilken effekt har KEEP for plejeforældre og plejebørn i en dansk kontekst?
  2. Hvordan kan KEEP implementeres i dansk kontekst?
  3. Hvad er omkostningerne forbundet med at etablere og drifte KEEP?
Se alle rapporter →