Et nyt tiltag skal hjælpe virksomhederne med at fremtidssikre kompetencerne og finde kvalificeret arbejdskraft i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner.

Baggrunden er en nyligt offentliggjort analyse, udarbejdet af Oxford Research og som et led i Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg.Helt konkret går initiativet ud på at der ansættes en projektleder, der skal hjælpe virksomhederne i de tre kommuner med at opkvalificere medarbejdere og finde den arbejdskraft, de efterspørger.

Målrettet virksomhedens behov
Initiativet er målrettet den enkelte virksomheds behov og den nye projektleders første opgave bliver at opspore de virksomheder, der har brug for hjælp.

Ingen vækst uden arbejdskraft
Det er ikke et nyt fænomen, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft udtaler Programkoordinator Mikkel Lundemann Rasmussen: ”Vi vidste godt, at problemet med at finde kvalificeret arbejdskraft er stort. Med undersøgelsen har vi nu fået at vide, hvor vi kan sætte ind og med hvilke værkstøjer, vi kan hjælpe virksomhederne”

Et af vækstprogrammets primære mål er at nedbryde vækstbarrieren mangel på arbejdskraft. Med undersøgelsen kommer et idékatalog, som vækstprogrammet kan gøre brug af i den fremadrettede indsats, og som samtidig viser hvilke indsatsområder, der skal prioriteres.

Mangel på særligt faglærte og ufaglærte
Et af de områder, hvor der er særlig mangel på kvalificeret arbejdskraft, er inden for faglærte og ufaglærte. Dette er både en strukturel landsdækkende udfordring, men som især bliver forstærket lokalt af de mange store anlægsprojekter i de tre samarbejdende kommuner. Og her peger analysen på, at flere unge i langt højere grad skal tage en erhvervsuddannelse, hvis vi skal kunne følge med.

Læs mere om undersøgelsen foretaget af Oxford Research her: Behov for kvalificeret arbejdskraft