Oxford Research har evalueret Røde Kors' Familienetværk og Communityindsats

En evaluering vi har foretaget af Røde Kors’ indsatser for udsatte familier viser, at netværket giver de deltagende familier nye venner, større selvtillid og dermed øget mulighed for at klare deres problemer.

Evalueringen fokuserer på to specifikke indsatsområder nemlig Communityindsatserne og familienetværkene. Herudover drages en række erfaringer med at gennemføre evaluering af frivilligt socialt arbejde.

Familienetværket er primært sociale aktiviteter organiseret med frivillige fra Røde Kors. Udover de sociale arrangementer og udflugter tilbyder over halvdelen af netværkene økonomisk eller materiel støtte, og lige under halvdelen af netværkene tilbyder familielejre for børnene alene eller familierne. Derudover tilbyder få af netværkene og en familieven og weekendture.

Communityindsatserne er to pilotprojekter som har været kørt i Furesø og Tørring-Uldum. Formålet var at bringe en række lokale aktører sammen om at lave bedre indsatser for socialt udsatte familier.

Familienetværkene

Vores evaluering viser at familierne får meget ud af deltage i familienetværkene og er glade for at komme der. Særligt de nye sociale relationer, som familierne opnår ved at komme i netværket er de glade for og de anser dem som gavnlig på sigt. Både forældre og børn danner relationer i netværket. 84 % af forældrene angiver, at familienetværket har hjulpet dem til at få nye venner og/eller bekendte, og 78 % af børnene svarer, at de har fået en god ven i familienetværket. Et barn beskrev hvordan det opfattede netværket som en ”familie”, fordi både børn og voksne er tætte og fortrolige med hinanden.

Det er høj grad af inddragelse af alle netværkets medlemmer der har betydning for resultatet. Inddragelse består i, at familierne deltager i praktiske opgaver som indkøb, madlavning og oprydning; i sociale aktiviteter som fælles lege, eller i inddragelse i beslutninger om ture eller madplan. Analysen viser også, at inddragelse har en væsentlig betydning for, i hvor høj grad børnene trives og får venner i netværkene. Børnene sætter pris på at lave både praktiske og sociale ting sammen med deres forældre. Derudover giver inddragelse mulighed for en styrkelse af familiernes evner til at tackle hverdagen.

Den inddragende tilgang styrkes i høj grad på Røde Kors’ kursus ”Medmenneskelighed i praksis”, og analysen iser også, at de frivilliges deltagelse i kurset har betydning for især børnenes oplevelse af netværkene.

Communityinitiativerne

Communityinitiativerne har udover at skabe relevante, sociale initiativer, også skabt større netværk, bedre samarbejder og videndeling mellem de lokale aktører som har deltaget med midler og frivillig indsats i løbet af initiativerne. Det står klart efter evalueringen at der ligger et stort potentiale i den netværksdannelse og videndeling, som er skabt i kraft af de konkrete initiativer.

Download hele evalueringsrapporten her