Team

Klaramaria Pollak

Analytiker

klaramaria.pollak@oxfordresearch.se
Klaramaria är praktikant på Oxford Research under hösten 2021. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet med fördjupningskurser i genusvetenskap och internationella relationer. Under studietiden engagerade hon sig ideellt i frågor som rör global utveckling, jämställdhet och utbildning. Hon har tidigare arbetat med kvalitativ research både på ett svenskt konsultföretag och på statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.