Team

Kristian Rostoft Boysen

Chefanalytiker

+47 990 80 610

kristian.boysen@oxford.no
Boysen har vært ansatt i selskapet siden 2015. Han har jobbet mye med asylpolitikk, integrering, forskningspolitikk og styringssystemer med oppdragsgivere som Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, UDI og IMDi, samt flere kommuner og fylkeskommuner. Kristian har jobbet bredt internasjonalt og har dyp innsikt i programteori, bistandsprosjekter, og humanitært arbeid. Han snakker arabisk og har særskilt gode egenskaper i intervjuteknikk og kulturforståelse.