Team

Vera Lindström

Analytiker

+46 (0) 72 732 8974

vera.lindstrom@oxfordresearch.se
Vera Lindström työskentelee Oxford Researchilla analyytikkona. Vera valmistui keväällä 2020 maisteriksi Lundin yliopistosta ja hänen akateeminen taustansa on poikki- ja monititeteellinen. Veran keskeisiä kiinostuksenkohteita ovat ympäristö- ja sosiaalipolitiikka. Veralla on kokemusta niin kirjallisuuskatsauksista, kvantitatiivisesta sisällönanalyysistä, kyselytutkimuksista, että kvalitatiivisista haastattelututkimuksista. Oxford Researchillä Vera on profiloitunut kansainvälisiin, etenkin pohjoismaisiin projekteihin.