Team

Carl Johan Melhof

Juniorkonsulent

cjm@oxfordresearch.dk

Carl Johan Melhof er bachelorstuderende på HA. Mat. ved Copenhagen Business School og er ansat som juniorkonsulent hos Oxford Research. Igennem sit studie har Carl beskæftiget sig dybdegående med kvantitativ metode, som har givet indsigt i økonomiske sammenhænge på både virksomheds- og samfundsniveau. Carl har en solid erfaring med matematisk og økonomisk teori og implementering af disse til dataanalyse med henblik på at løse konkrete problemstillinger for virksomheder.