Team

Lise Smed Olsen

Senioranalytiker

+45 29 33 69 03

lso@oxfordresearch.dk
Lise er senioranalytiker og specialiseret indenfor erhvervs- og regionaludvikling i Norden. Hun har lang erfaring med at udvikle og gennemføre analyser, kortlægningsstudier og evalueringer på nordisk, regionalt og lokalt niveau. Lise har særligt kompetencer indenfor kvalitative metoder, komparative casestudier og policy-analyse. Hun har desuden dybdegående kendskab til forvaltning og implementering af EU’s struktur- og investeringsfonde gennem sin involvering i en række europæiske studier og evalueringer på program- såvel som projektniveau. Lise har tidligere arbejdet som forsker på Nordregio, et forskningsinstitut under Nordisk Ministerråd og som selvstændig konsulent.