Team

Lise Smed Olsen

Senioranalytiker

+45 29 33 69 03

lso@oxfordresearch.dk

Lise er senioranalytiker og specialiseret indenfor erhvervs- og regionaludvikling i Norden. Hun er uddannet cand.mag. Lise er en erfaren projektleder og har stået i spidsen for en række analyser og evalueringer gennemført for internationale, nationale og lokale myndigheder og organisationer. Hun har lang erfaring med at omsætte komplekse data til lettilgængelige synteser, anbefalinger, samt formidlingsmateriale rettet mod policy- samt brancheaktører.

Lise har tidligere arbejdet som forsker på Nordregio, et forskningsinstitut under Nordisk Ministerråd og som selvstændig konsulent. Her har hun oparbejdet dybdegående viden om grænseregionalt og transnationalt samarbejde i Norden, samt europæisk samarbejde, bl.a. i regi af EU Interreg programmerne. Det er en viden hun også anvender i sit arbejde hos Oxford Research. Lise har viden om en række forskellige erhvervsudviklings- og innovationsområder, bl.a. gennem analyser og evalueringer for klynge- og hub-initiativer i Danmark og på tværs af Norden. Den grønne omstilling i virksomheder samt i regionale vækst- og udviklingsstrategier er en rød tråd i Lises arbejde.