Oxford Research har for Fagbevægelsens Hovedorganisation gennemført og udarbejdet en kortlægning af systematisk uddannelsesplanlægning blandt små og mellemstore virksomheder og offentlige organisationer i Danmark.

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved en stigende grad af omskiftelighed, hvor bl.a. nye teknologier, digitalisering og automatisering stiller store krav til de danske virksomheders arbejde med opkvalificering af arbejdskraften. Et omfattende antal af undersøgelser og inspirationskataloger har tidligere vist, at arbejdet med systematisk uddannelsesplanlægning primært finder sted i de større virksomheder i Danmark, og i mindre omfang gør sig gældende blandt de mindre virksomheder. Hertil viser undersøgelser, at der findes et stort potentiale ift. at styrke og understøtte de danske virksomheders arbejde med systematisk uddannelsesplanlægning.

Det er med afsæt heri, at Oxford Research, på opdrag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, har kortlagt brugen af systematisk uddannelsesplanlægning blandt danske SMV’er. Kortlægningen bygger på en best-case tilgang, hvor vi har identificeret og udvalgt 15 succesfulde SMV’er, som på tværs af brancher, geografiske forhold, faggrupper og traditioner lykkes særligt godt med at efteruddanne og kompetenceudvikle deres medarbejdere.

Undersøgelsen viser først og fremmest, at kun meget få af de mindre virksomheder i Danmark arbejder og lykkes med systematisk uddannelsesplanlægning. De virksomheder, som lykkes særligt godt med den systematiske uddannelsesplanlægning, har herudover en række karakteristika tilfælles. Samtlige af de succesfulde virksomheder går meget op i kvaliteten af deres arbejde, og fremhæver væsentligheden af et godt arbejdsmiljø. Det betyder, at SMV’erne i høj grad får gode vurderinger fra deres kunder, og at virksomhederne har tilfredse medarbejdere, som de formår at fastholde længe. På denne vis er de succesfulde SMV’er kendetegnet ved høj faglighed og kvalitet, fastholdelse af arbejdskraft, godt arbejdsmiljø og tilfredse kunder.

I og med at undersøgelsen går helt tæt på de enkelte virksomheders daglige virke, bidrager denne kortlægning med viden om samt konkrete erfaringer med anvendelige og praksisnære greb og værktøjer, der benyttes til at understøtte systematisk uddannelsesplanlægning i de mindre virksomheder. Dette kan andre SMV’er i Danmark lade sig inspirere af og benytte i deres eget arbejde med kompetenceløft og opkvalificering af de ansatte.

Det fremgår af kortlægningen, at størstedelen af de identificerede greb bliver anvendt på tværs af brancher, geografisk placering og virksomhedsstørrelse. Virksomhederne benytter således overordnet set de samme metoder og værktøjer til at understøtte af den systematiske uddannelsesplanlægning. Der ses dog en variation i formen på flere af grebene, idet virksomhederne tilpasser det individuelle greb til deres egen forretningsstrategi, størrelse og/eller branche, så det giver størst muligt udbytte.

Oxford Research udviklede på baggrund af undersøgelsen en model for systematisk uddannelsesplanlægning, som kan ses i figuren til nedenfor.

 

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte Emil Herskind eller Amanda Thor Andersen.

Se alle rapporter →