Oxford Research har evalueret FamilieRINGEN for Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp i juni 2021.

FamilieRINGEN er et partnerskabsprojekt mellem Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp samfinansieret af VELUX FONDEN og Ole Kirk’s Fond. Partnerskabet har til formål at tilbyde udsatte familier en komplementær indsats i form af forskellige ydelser og forskellige tilgange til de deltagende familier.

Evalueringen af FamilieRINGEN er en følgeevaluering, hvor vi gennem hele projektperioden har indhentet data og vurderet samarbejdet. Evalueringen af FamilieRINGEN besvarer følgende evalueringsspørgsmål:

  • Hvilke principper er der for samarbejdet i partnerskabsmodellen og efterleves disse?
  • Giver partnerskabet øget udbyttet for familierne?
  • Hvilke mekanismer i partnerskabsmodellen påvirker udbyttet for familierne positivt? (hvad,
    hvor, hvorfor og for hvem?)
  • Er partnerskabsmodellen en bæredygtig metode i indsatsen overfor sårbare familier.

For at sikre en fælles forståelse mellem kommune, Dansk Folkehjælp og evaluator startede evalueringen med en workshop faciliteret af evaluator og med repræsentanter fra Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp. Formålet var at afstemme forventningen til, hvad partnerskabet indeholder, og hvilke forventninger der var til udbyttet af partnerskabet.

Se alle rapporter →