Oxford Research har i samarbejde med Plougmann-Copenhagen A/S gennemført en analyse af partsstyringen og dialogen i VEU-systemet.

 

Formålet med analysen er todelt. I første del af analysen er formålet at afdække regler/rammer og praksis for henholdsvis partsstyring og øvrig dialog med uddannelsesinstitutionerne på både AMU-området og i det videregående VEU-system. Formålet med den anden del af analysen er at vurdere, i hvilken grad både partsstyringen og dialogen fungerer, så VEU-systemet er responsivt og relevant i forhold til de kompetencebehov, der løbende opstår på arbejdsmarkedet, samt hvorvidt partsstyringen og den øvrige dialog understøtter fleksibilitet og forsyningssikkerhed.

Se alle rapporter →