Nærværende analyse sætter fokus på de funktionstømte offentlige bygninger, som er blevet til overs i en lang række kommuner og regioner i løbet af de senere år som følge af de tre administrative reformer, dvs. de tidligere rådhuse, byretter samt sygehuse, der som konsekvens af reformerne har mistet deres oprindelige funktion. Analysen gennemført af Oxford Research i samarbejde med Region Syddanmark, Region Sjælland samt arkitektfirmaet Arkitema.

Kommunalreformen, domstolsreformen og sygehusreformen har de seneste seks år frisat en lang række offentlige bygninger over hele Danmark. Disse reformer har – sammen med en række overordnede samfundsmæssige tendenser som stigende urbanisering, skæv demografisk udvikling mellem by/land, øget arbejdskraftmobilitet samt øget inter-nationalisering af erhvervslivet – resulteret i, at der i dag står funktionstømte offentlige bygninger i en lang række af de danske provinsbyer. Udviklingen betyder samtidig, at nogle områder er sværere at transformere og udvikle end andre.

De tre reformer er udmøntet i en tid kendetegnet ved store transformationer i det Danmarkskort, man kendte før 2007 og finanskrisens begyndelse i 2008, og analysen af de funktionstømte offentlige bygninger skal ses i den sammenhæng.

 

Se alle rapporter →