Oxford Research har på vegne af Ligestillingsafdelingen gennemført en evaluering af den nye indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel.

I den nye indkvarteringsmodel er der syv pladser til rådighed i København og to i Aalborg. Den geografisk spredte indkvarteringsmodel består således samlet set af 9 krisecenterpladser, mens den tidligere model rummede 12 pladser, som udelukkende var placeret i København.

Formålet med nærværende evaluering er, at:

  • Frembringe viden om resultater og konsekvenser af den spredte indkvartering, herunder se på 1) om den spredte indkvartering virker efter hensigten, samt 2) hvilke administrative konsekvenser den spredte indkvartering medfører
  • Undersøge, hvad der hæmmer og fremmer udbytte og resultat af den spredte indkvartering

Midtvejsevalueringen er baseret på både kvantitative og kvalitative data fra hhv. Reden International (RI) og Center Mod Menneskehandel (CMM). I alt er der gennemført syv interviews med medarbejdere fra begge organisationer, to interviews med politibetjente i hhv. København og Aalborg, der arbejder med området, samt fire interviews med indkvarterede kvinder.

Se alle rapporter →