Dette er midtvejsevalueringen af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Oxford Research har gennemført evaluering af 13 initiativer sat i værk af satspuljeforligspartierne i 2015.

Evalueringen blev igangsat primo 2016 med aflevering af slutrapport ultimo 2018 – og med midtvejsevaluering medio 2017. Denne rapport udgør midtvejsrapporten for evalueringen. Rapporten er udarbejdet henover andet halvår 2017, og er baseret på data indsamlet fra januar 2016 til maj 2017.

Se alle rapporter →