Evaluering udarbejdet af Oxford Research for Komiteen for Sundhedsoplysning

Lær at tackle angst og depression – på nemt dansk – er et pilotprojekt, hvor et nyt koncept for patientkurser udvikles og evalueres. Lær at tackle kurserne har tidligere vist gode resultater for forskellige målgrupper, som er blevet hjulpet til at tackle forskellige psykiske og fysiske sygdomme. Disse kurser er målrettet tosprogede, som taler noget dansk, men ikke på et tilstrækkeligt højt niveau til at deltage i et almindeligt kursus. Der er primært tale om en sproglig tilpasning.
Oxford Research er blevet bedt om at evaluere pilotkurserne. Evalueringen er både kvalitativ og kvantitativ og formålet er todelt. For det første er det at vurdere hvordan målgruppen tager imod kurset ift forståelse, udbytte mv, hvilket kan bruges til at vurdere hvor bredt kurset skal tilbydes. For det andet bidrager evalueringen til at Komiteen for Sundhedsoplysning justerer og kvalificerer kurserne til en ny og endelig version af det nye koncept af patientkurser på nemt dansk.

Se alle rapporter →