Oxford Research har udarbejdet en analyse af typiske forløb for elever på den daværende erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for LO (nu FH).

Analysen har til formål at undersøge, hvilke uddannelsesforløb EGU-elever typisk gennemgår, hvilke kompetenceprofiler de opnår, og hvor de typisk finder ansættelse efter endt uddannelse. Formålet med undersøgelsen er at give LO et styrket vidensgrundlag om styrkerne og udfordringerne ved EGU-ordningen.

Et vidensgrundlag, der efterfølgende har underbygget LO’s arbejde med at bibeholde styrkerne fra EGU’en i den nuværende FGU-ordning.

Har du spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte chefanalytiker Johan Secher.

Se alle rapporter →