Oxford Research har i perioden august til november 2019 foretaget en undersøgelse af succesfulde ældreindsatser. Undersøgelsen er foretaget for Sundhedsstyrelsen.

Projektet skal identificere succesfulde forebyggende indsatser. Forebyggende indsatser kan inddeles i tre niveauer: 1) den primære forebyggelse, allerede inden der er fysiske eller psykiske problemer, 2) den sekundære forebyggelse, hvor problemer forsøges opsporet og behandlet tidligt og 3) den tertiære forebyggelse, der skal forebygge tilbagefald efter sygdom eller skade. Undersøgelsen afdækker de to første niveauer: Den primære og den sekundære forebyggelse. Undersøgelsen har således fokus på de indsatser, der skal forebygge kontakt med det øvrige sundhedsvæsen.

Undersøgelsen baserer sig på telefoniske interviews med 25 kommunale nøglepersoner på området for forebyggelse blandt ældre, samt dybdegående casestudier af 12 særligt succesfulde forebyggelsesindsatser. Der indgår 58 succesfulde indsatser i undersøgelsen.

Se alle rapporter →