Oxford Research har i denne analyse afdækket internationaliseringens betydning og konsekvenser for erhvervsuddannede inden for produktions- og fremstillingsvirksomheder, samt kortlagt erhvervsskolernes fokus på internationalisering i undervisningen og fundet gode eksempler på, hvordan uddannelsesstederne er med til at klæde de erhvervsuddannede på til den udvikling, som internationaliseringen medfører.

For at give et klarere billede af i hvilket omfang, og på hvilke måder internationaliseringen konkret udmønter sig i produktionsvirksomhederne, operationaliseres internationalisering i analysen ud fra følgende seks former for internationalisering:

  1. Eksport
  2. Import
  3. Outsourcing
  4. Udenlandsk ejerskab
  5. Udenlandske kollegaer
  6. Afdelinger eller datterselskaber i udlandet
Se alle rapporter →