I samarbejde med Københavns Universitet har Oxford Research undersøgt, hvilken betydning fjernarbejde har for arbejdsmiljøet på tværs af de nordiske lande.

Rapporten viser, at fjernarbejde de seneste par år har vundet frem – og COVID-pandemien har i den grad skubbet til denne tendens. Det har både positive og negative konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Blandt andet kan rapporten konkludere, at fjernarbejde gør det lettere at tilpasse arbejdslivet til privatlivet og skaber derfor større fleksibilitet for medarbejderen. Dette skaber dog også en risiko for, at arbejdslivet invaderer privatlivet. Samtidigt truer fjernarbejde en virksomheds sociale kapital, fordi der er en fysisk distance mellem kolleger og ledere – og det kan have stor indvirkning på medarbejdernes selvvurderede trivsel, idet der sker en individualisering af arbejdslivet.

Analysen viser, at fjernarbejde kræver stort fokus på forventningsafstemning og øget dialog mellem virksomhed og medarbejder for at sikre arbejdstrivsel – både fysisk og psykisk.

Se alle rapporter →