Oxford Research har evalueret skilsmissegrupper i Ballerup familiehus. Her har man arbejdet med at gøre forældre mere bevidste om børnenes situation ved hjælp af øvelser, der sætter dem i børnenes sted. Børnegrupper har givet børnene gode oplevelser og motiveret forældrene.

Ballerup Kommune har i perioden 2016-2018 gennemført en ny indsats målrettet børn i alderen 0-5 år og deres forældre, som befinder sig i en konfliktfuld skilsmisse. Indsatsen har til formål at forebygge negativ og manglende trivsel hos skilsmissebørn i daginstitutionsalderen. Indsatsen er inspireret af en hollandsk model og består af et gruppeforløb for henholdsvis børn og forældre. Gruppeforløbene er opbygget af 6 gruppemøder med 6-8 deltagere. Formålet med nærværende evaluering har været at oplyse om, hvordan disse skilsmissegrupper er implementeret, og hvilken virkning indsatsen har haft på brugerniveau – både for forældre og børn.

Se alle rapporter →