Oxford Research har henover efteråret 2017 gennemført en evaluering af Rødovre Kommunes helhedsorienterede indsats, ’Sammen om Familien’.

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse af 10 udvalgte familiers udbytte af indsatsen, baseret på interviews med medarbejdere i projektet og familierne selv. Undersøgelsen er suppleret med en omkostningsanalyse baseret på Rødovre Kommunes udgifter til 9 af disse familier.

Evalueringen viser overordnet, at samtlige af de udvalgte familier har haft gavn af den helhedsorienterede indsats. Der har været markante fremskridt fra indskrivningen i projektet til tidspunktet for evalueringen på stort set alle de områder, som evalueringen har haft fokus på, herunder beskæftigelse, sociale forhold, børnenes trivsel og fremtidsmuligheder mm.

Se alle rapporter →