Oxford Research gennemfører i perioden 2010-2014 evalueringen af Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge for Servicestyrelsen.

Evalueringen har til formål at afdække effekten af uddannelsen, og gøre det muligt løbende at udvikle og forbedre uddannelsen og de tilknyttede initiativer. Evalueringen vil dermed være med til at sikre, at uddannelsen bidrager til at opkvalificere medarbejdere på området for udsatte børn og unge.

Dette er 1. delrapport i evalueringen.

 

Se alle rapporter →