Oxford Research har i denne rapport evalueret LøkkeFondens DrengeAkademi, som er en to ugers læringscamp i sommerferien for fagligt usikre drenge.

Evalueringen følger et hold af drenge, der deltager i DrengeAkademiets læringscamp i sommeren 2019 og efterfølgende deltager i DrengeAkademiets mentorcentermøder. Mentorcentermøderne afholdes månedligt frem til maj 2020. Evalueringen fokuserer på drengenes personlige udvikling og vil besvare spørgsmålet:

Hvilken virkning har LøkkeFondens DrengeAkademi for de deltagende drenges personlige og sociale kompetencer?

Samlet indikerer evalueringens resultater, at LøkkeFondens DrengeAkademi ser ud til at have en positiv virkning på de deltagende drenges personlige og sociale kompetencer på kort sigt. Evalueringen peger samtidig på, at den positive virkning af deltagelse i DrengeAkademiet på drengenes selvværd er længerevarende, idet den stadig er til stede 7 måneder efter campen. Videre peger evalueringen på, at virkningen er størst for de drenge, som har det sværest, når de starter i DrengeAkademiet.

Se alle rapporter →