Over 16 % pct. af alle voksne danskere har mindre gode læse- og skrivefærdigheder. Det svarer til 583.000 personer. Det fremgår af den danske del af PIAAC-undersøgelsen, der blev afrapporteret i 2013. Undersøgelsen viste desuden, at Danmark ligger under OECD-gennemsnittet. Der findes en række tilbud, som virksomhederne kan benytte sig af for at støtte deres medarbejdere, herunder undervisningsforløb eller forskellige IT-hjælpemidler.

Læsning og Kommunikation i Virksomheder 3 (LKV3) er et projekt igangsat af 3F med det formål at motivere flere virksomheder til at igangsætte støtteaktiviteter for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. I takt med den stigende digitalisering af arbejdsmarkedet bliver dette mere og mere relevant, da teknologien løbende stiller nye krav til medarbejdernes læse- og skrivefærdigheder.

Denne evaluering skal belyse, om formålet med projektet er opfyldt. Evalueringen afdækker, hvorvidt virksomhederne benytter sig af de tilbud, de bliver præsenteret for, samt hvilke fremmende og hæmmende faktorer de oplever ift. dels at deltage i LKV-aktiviteter og dels at gøre brug af de muligheder, de præsenteres for. I denne del stiller evalueringen også skarpt på, hvorvidt LKV-aktiviteterne øger virksomhedernes handlekompetence ift. at gøre brug af mulighederne for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder i fremtiden. Endvidere vurderes organisationsmodellen – dvs. at VUC og AOF (herefter LKV-aktørerne) i praksis udfører LKV-aktiviteterne for 3F.

Afslutningsvis stilles der skarpt på tre LKV-pilotprojekter, som er samarbejder mellem LKV-aktører og virksomheder om at arbejde strategisk med opkvalificering af medarbejdere med læse- og skrive-vanskeligheder.

Se alle rapporter →