Oxford Research har på vegne af 3F evalueret projektet "Læsning og Kommunikation i Virksomheder 3 (LKV3)", hvis formål er at motivere flere virksomheder til at igangsætte støtteaktiviteter for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. I takt med den stigende digitalisering af arbejdsmarkedet bliver dette mere og mere relevant, da teknologien løbende stiller nye krav til medarbejdernes læse- og skrivefærdigheder.

Denne evaluering skal belyse, om formålet med projektet er opfyldt. Evalueringen afdækker, hvorvidt virksomhederne benytter sig af de tilbud, de bliver præsenteret for, samt hvilke fremmende og hæmmende faktorer de oplever ift. dels at deltage i LKV-aktiviteter og dels at gøre brug af de muligheder, de præsenteres for. I denne del stiller evalueringen også skarpt på, hvorvidt LKV-aktiviteterne øger virksomhedernes handlekompetence ift. at gøre brug af mulighederne for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder i fremtiden. Endvidere vurderes organisationsmodellen – dvs. at VUC og AOF (herefter LKV-aktørerne) i praksis udfører LKV-aktiviteterne for 3F.

Afslutningsvis stilles der skarpt på tre LKV-pilotprojekter, som er samarbejder mellem LKV-aktører og virksomheder om at arbejde strategisk med opkvalificering af medarbejdere med læse- og skrive-vanskeligheder.

Se alle rapporter →