Denne evaluering omhandler foreningslivets muligheder for aktivt at bidrage til integrationen af danskere med anden etnisk baggrund end dansk. Konkret evalueres et initiativ under en strategi, der blev lanceret af det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration under betegnelsen Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Strategien et opdelt i seks initiativer, hvor nærværende slutrapport omhandler evalueringen af initiativ 6.

Se alle rapporter →