Oxford Research har i perioden marts-maj 2016 gennemført en evaluering af Lolland Kommunes projekt ”Helhedsindsats for familier”.

Evalueringen undersøger dels indsatsens målgruppe, metoder og virkninger, dels de organisatoriske betingelse for en vellykket indsats, samt de økonomiske perspektiver i at hjælpe indsatsens familier.

Evalueringen peger på, at den helt store effekt af indsatsen er forebyggelse, og tidlig opsporing af børn, som endnu ikke havde markante problemer, da deres familie blev optaget i projektet. Hos flere familier har der været en lillesøster eller –bror, som endnu ikke udviste tydelige tegn på mistrivsel, men som alt andet lige var i fare-zonen. Teamet har flere eksempler på, hvordan de har nået at identificere og handle ift. børn på et så tidligt tidspunkt, at en negativ udvikling er blevet bremset i tide.

Se alle rapporter →