Oxford Research har evalueret udviklingsprojektet "Fremtidens Valg og Vejledning" på vegne af Region Hovedstaden og UU København.

Formålet med projektet “Fremtidens Valg og Vejledning” er at udvikle og afprøve nye og bedre vejledningsmetoder, der for det første skal styrke de unges valgkompetencer, så eleverne i grundskolen får et bedre grundlag for at træffe et uddannelsesvalg, som både modsvarer deres egne drømme og ønsker og samfundets behov. For det andet skal projektet medvirke til, at flere unge får øjnene op for de muligheder, som erhvervsuddannelserne byder på. Dette skal dels resultere i færre omvalg og mindre frafald, dels i at flere får en ungdomsuddannelse, de i realiteten kan bruge til noget.

Denne slutevaluering har et summativt sigte, hvilket vil sige, at den har fokus på hvilke resultater, projektet har skabt, herunder hvad der har virket, hvordan og hvornår, samt de fremadrettede perspektiver og anbefalinger til, hvordan projektets erfaringer kan forankres og spredes til andre skoler i Region Hovedstaden.

Se alle rapporter →