Oxford Research har evalueret efteruddannelsen "Bedre Integration", som er en efteruddannelse med grundlæggende viden om integration af flygtninge og familiesammenførte. Dette er midtvejsevalueringen.

Midtvejsevalueringen samler op på deltagernes tilfredshed med og udbytte af undervisningen, samt de ændringer det har medført i kommunerne. Midtvejsevalueringen har desuden et formativt sigte, og der har derfor i særlig grad været fokus på, hvad der kan forbedres i den resterende periode. Oxford Research har udviklet en række anbefalinger til justeringer af efteruddannelsen.

Se alle rapporter →