Oxford Research har evalueret et forsøgsprojekt med professionel bisidning gennemført i fire kommuner (Aalborg, Odense, Aabenraa og Herlev) over to år (2011-2013), hvor der i hver kommune har deltaget ti sagsbehandlere, som systematisk har tilbudt børnene/de unge at få en professionel bisidder.

Sammenfattende viser evalueringen, at børnene/de unge oplever et behov for at blive støttet i at få deres perspektiv frem i sagsbehandlingen. Ligeledes er der behov for at få forklaret indhold, oversat begreber og sprogbrug samt få overblik over processen.

Se alle rapporter →