Oxford Research har undersøgt, hvad børnene får ud af at deltage i Barnets Ven samt hvilke faktorer, som er afgørende for at skabe dette udbytte. Evalueringens hovedkonklusion er, at barnets ven kan give et positivt udbytte for de deltagende børn. Barnets Ven fungerer desuden godt som supplement til kommunernes egen indsats.

Evalueringen viser, at Barnets Ven tilbyder børnene at tilbringe tid med en autentisk voksen, som ikke er en professionel – dvs. en voksen der frivilligt engagerer sig i barnets liv. Det betyder, at de får gode oplevelser, som gør børnene glade, og at de får tid alene med en ressourcestærk voksen, som de ellers ikke ville have fået.

Videre viser evalueringen, at børnene gennem aktiviteter og samtaler med rollemodellerne bliver præsenteret for muligheder og perspektiver, som de ellers ikke havde mødt. I flere tilfælde giver Barnets Ven også børnene mulighed for oplevelsen af en tillidsfuld relation samt muligheden for at tale om de ting, som kan være svære i hverdagen.

Barnets Ven har desuden betydning i forhold til børnenes personlige og sproglige udvikling samt trivsel. Flere af børnene opnår en mere prosocial adfærd og får et andet indblik i samfundet. Disse ting kan på længere sigt have betydning for deres skolegang og det at kunne indgå i fællesskabet i deres klasse.

Evalueringen peger på, at de gode resultater i indsatsen er selvforstærkende: opnås et udbytte, kan det være fremmende for opnåelsen af flere udbytter. Indsatsen og dermed udbyttet er afhængig af den konkrete, personlige relation mellem barn og rollemodel. Det er vigtigt at understrege, at omfanget og typen af udbytte varierer fra match til match, og at resultaterne ikke nødvendigvis skabes for alle børn.

Styrken ved Barnets Ven er, at indsatsen bygger på en autentisk, positiv relation – men netop fordi indsatsen hviler på den individuelle relation, er det forskelligt hvilket og hvor stort udbytte der opnås.

Der er samtidig stor tilfredshed med Barnets Ven i samarbejdskommunerne:

  • Indsatsen giver kommunen mulighed for at sætte tidligere ind overfor mistrivsel hos børn i målgruppen og på en meget lidt indgribende måde – sammenholdt med den øvrige værktøjskasse af kommunale indsatser.
  • Kommunerne oplever Barnets Ven som et relevant supplement til øvrige kommunale indsatser i familierne som en del af helhedsorienteret indsats omkring familien.
  • Qua frivillighedsaspektet i Barnets Ven vurderer kommunerne, at Barnets Ven kan noget andet end de kommunale tilbud. Den frivillige rollemodel giver uden at forvente noget den anden vej.
  • Henvisning af børn til Barnets Ven tager meget få kommunale ressourcer. Det er typisk skolesocialrådgiver, inklusionspædagog eller familiebehandler der henviser børn til Barnets Ven.

Er du interesseret i at høre mere om evalueringen af Barnets Ven, er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Clara Ellegaard

 

 

Se alle rapporter →