Oxford Research har foretaget et komparativt studie af den svenske arbejdsmiljøindsats i forhold til den danske. Udgangspunktet er, at med to nært beslægtede og sammenlignelige lande vil der være muligheder for at finde arbejdsmiljøindsatser, som kan inspirere til ændringer i den danske indsats.

Oxford Research har gennemført det komparative studie i tidsrummet marts-juni 2018. Det består af litteraturstudier samt kvalitative interviews med 33 svenske aktører i forhold til arbejdsmiljøområdet. Analysen er gennemført i et samarbejde mellem Oxford Researchs’s danske og svenske kontorer, hvilket har afhjulpet sprogvanskeligheder, men mest af alt givet dybdegående indsigt i begge landes historik, struktur og kultur.

Se alle rapporter →